สถานตรวจสภาพรถเอกชน เฮงฮงหลี

          เป็นสถานตรวจสภาพรถที่ได้รับอนุมัติจากกรมขนส่งทางบกแห่งประเทศไทย มาแล้วกว่า 5 ปี ทั้งนี้ เรายังมีบริการ ต่อภาษีทะเบียนรถยนต์และจักรยานยนต์ ต่อ พ.ร.บ. และ ขายประกันภัยรถยนต์และจักรยานยนต์ เรียกได้ว่า มาที่เรา แล้วท่านสามารถต่อทะเบียนกับกรมขนส่งทางบกได้ในที่เดียว